odpowiedzialność społeczna i tożsamość firmy STRUCTUM

Wersja do druku Poleć znajomemu

Podstawę tożsamości firmy STRUCTUM stanowią wizja i wartości firmy. Wynikają z nich działania związane z odpowiedzialnością społeczną firmy Structum (Corporate Social Responsibility – CSR).

Firma Structum została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania ułatwiają osiąganie przewagi konkurencyjnej, pozwalają realizować marzenia i dają możliwość pełnego wykorzystania dostępnego potencjału.

Interesariuszami firmy STRUCTUM są jej udziałowcy, pracownicy, klienci i partnerzy. Razem stanowimy grupę interesów - tworzymy układ biznesowy, który generuje korzyści dla wszystkich jego uczestników. Dobra sytuacja naszych partnerów biznesowych i zadowolenie naszych klientów mają bezpośredni wpływ na osiągane przez nas rezultaty ekonomiczne. Dbając o interesy wszystkich uczestników naszego otoczenia biznesowego sami osiągamy lepsze rezultaty.

Rozumiana w ten sposób odpowiedzialność społeczna firmy (Corporate Social Responsibility, CSR) jest dla nas korzystna i wynika z przyjętej przez nas kultury organizacyjnej.

Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną obejmuje następujące obszary działalności:

  • budowanie długofalowych relacji z klientami
  • budowaniu relacji z naszymi partnerami w oparciu o szacunek i zaufanie
  • przestrzeganie praw pracownika i standardów kodeksu pracy
  • ciągłe dążenie do doskonałości w zakresie realizowanych procesów biznesowych i przyjętej kultury organizacyjnej
  • inwestowanie w wiedzę i przyjazne środowisku nowe technologie

Na zdjęciu poniżej - Prezes Zarządu Structum Sp. z o.o. w laboratorium zaawansowanych technologii elektronowych - stanowisko badania układów cienkowarstwowych.

 odpowiedzialność społeczna firmy