Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Referencje dla STRUCTUM - Polska Akademia Nauk

Wersja do druku Poleć znajomemu

Instytut Fizyki PAN (Warszawa) w konsorcjum z Instytutem Technologii Elektronowej (Warszawa) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków) zainicjował duży projekt badawczy współfinansowany przez fundusze europejskie. Opracowanie studium wykonalności dla tego projektu powierzono firmie konsultingowej. Na naszą decyzję o wyborze ZEFE.org największy wpływ miało bogate i dobrze udokumentowane doświadczenie tej firmy. W kwietniu 2009 roku Zespól Ekspertów ds. Funduszy Europejskich [...]

Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego, prof. dr. hab. Andrzej Suchocki

(ZEFE.org) przy Structum Sp. /. 0.0. wykonał na nasze zlecenie studium wykonalności dla projektu w pod działaniu 1.1.2 "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" POIG dla projektu badawczego pod nazwą: Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwnnrania i Monitorowania Energii (MIME).

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przy gotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt zosta! zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy cwaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

ZEFE- pozyskiwanie funduszy europejskichKompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich zdobywamy już od 2000 roku. Nasza praca przyczyniła się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych. Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie.

Wspieramy realizację nowych pomysłów biznesowych - pozyskujemy fundusze europejskie.

praca zdalna | www.zefe.org