Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

analizy hydrologiczne

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy analizy hydrologiczne.

Analiza hydrologiczna to badanie cech elementów, ich struktury oraz związków zachodzących między nimi.
Obejmuje zwykle uporządkowane wyniki obserwacji (aktualne lub z ustalonego okresu) oraz przewidywane wartości wybranych elementów. Opis ogólny jest zwykle uzupełniony zestawieniami tabelarycznymi oraz wykresami i mapami.

źródło definicji: IMGW

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania analizy i ekspertyzy hydrologicznej.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrologii ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrologii, gospodarki wodnej oraz inżynierii i kształtowania środowiska. Zespół Hydrologii ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrologii ZEFE są badania zasobów wodnych RP oraz badania zjawisk ekstremalnych i procesów hydrologicznych.

Poniżej - przedmiotem analiz hydrologicznych są także obszary chronionego krajobrazu, w tym objęte obszarem Natura 2000.

proekologiczne_analizy_projekty_hydrologiczne.jpg

Już od 1990 roku zajmujemy się projektowaniem w branży hydrotechnicznej. Korzystamy z doświadczeń wyniesionych z Biura Projektów Wodnych Melioracji w Lublinie. Wykonujemy projekty zbiorników wodnych, projekty urządzeń melioracyjnych, melioracje, projekty regulacji rzek.

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Ekspertyzy i  analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.