Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

projekt jazu, stopnia wodnego, pompowni

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy specjalistyczne projekty budowlane branży hydrotechnicznej:

  • projekty jazów
  • projekty remontu jazów
  • projekty progów wodnych
  • projekty stopni na rzekach
  • projekty pompowni
  • projekty doprowadzalników i odprowadzalników
Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania projektu pompowni, jazu i innych  budowli piętrzących.


Projekty wykonujemy w ramach zbiorników wodnych, systemów stawów rybnych, regulacji lub renowacji rzek, ujęć wody oraz różnych systemów wodno melioracyjnych - zarówno jako obiekty nowe, jak i w ramach remontu obiektów istniejących.

Stosujemy proekologiczne rozwiązania, także na terenach chronionych ze względu na walory środowiska, zarówno w zakresie koncepcji technicznych, jak i zastosowanych materiałów budowlanych i technologii.

W ramach renowacji obiektów istniejących przystosowujemy je do nowych wymogów środowiskowych.

Wykonujemy też różnorodne opracowania związane z w/w zakresem dokumentacji hydrotechnicznych, takie jak: operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarowania wodą, bilanse wodno - gospodarcze, a także kompleksowe prace studialne - na przykład:


W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrotechniki ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrotechniki, hydrologii i gospodarki wodnej. Zespół Hydrotechniki ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrotechniki ZEFE są hydrotechniczne prace projektowe.

poniżej - jaz w miejscowości Czosnówka na rzece Krzna - zaprojektowany przez Structum

projekt jazu - piętrzenie na rzece Czosnówka

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Opinie, ekspertyzy i analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.