Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

ekspertyza hydrologiczna

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Ekspertyzy i  analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrologii ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrologii (z uprawnieniami biegłego hydrologa), gospodarki wodnej oraz inżynierii i kształtowania środowiska. Zespół Hydrologii ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrologii ZEFE są badania zasobów wodnych RP oraz badania zjawisk ekstremalnych i procesów hydrologicznych.

Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej wymaga przeprowadzenia szeregu wizji lokalnych.

ekspertyzy hydrologiczne i operaty wodnoprawne


Poniżej - powódź na Wiśle w Kazimierzu Dolnym w lipcu 2001 roku - podpiętrzona cofka rzeki Grodarz

pomiary_hydrologiczne_ekspertyzy.jpg

Ekspertyzy, oceny, opinie i analizy hydrologiczne wykonują osoby z  "kwalifikacjami hydrologicznymi" (art.2 ust.3 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne - Dz.U. Nr 115, poz.1229), a równocześnie z olbrzymim doświadczeniem zawodowym w hydrotechnice.

Wykonywane ekspertyzy obejmują m.in.:

 • ekspertyzy hydrologiczne
  • ekspertyzy hydrologiczne dla potrzeb projektowania w gospodarce wodnej
  • do rozpraw wodnoprawnych
  • opracowania eksperckie w sprawach sądowych
  • rozpoznanie sytuacji wodnej w fazie analiz przygotowania inwestycji
  • analizy środowiskowe
  • oceny zagrożenia powodziowego
 • pomiary hydrologiczne
  • pomiary hydrometryczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych
  • pomiary geodezyjne koryt rzecznych i zbiorników wodnych
 • analizy zasięgu zalewania terenu wodami wielkimi powodziowymi oraz ocena skutków takich zjawisk
 • oceny zasięgu i natężenia suszy hydrologicznej
 • sprawdzenie świateł budowli: istniejących i projektowanych
 • analizy hydrologiczne dla obszarów chronionego krajobrazu, w tym objętych systemem Natura 2000
 • inne ekspertyzy  oraz analizy w zakresie gospodarki wodnej

Operat hydrologiczny zawiera opis zagadnień hydrologicznych związanych z wyznaczeniem optymalnego rozwiązania różnorodnych problemów hydrologiczno-meteorologicznych zachodzących na obszarze zlewni. Zawiera zbiór informacji niezbędnych do prowadzenia osłony hydrologicznej obiektu (np. zbiornika retencyjnego). Powinien zawierać charakterystykę fizjograficzną, hydrologiczną i meteorologiczną zlewni, informacje na temat lokalizacji i charakterystyk osłanianego obiektu, opis sygnalizacji (ustalenie organizacji i zasad działania systemu przepływu informacji), opis metodyki i instrukcję opracowywania prognoz oraz dokumentację oceny sprawdzalności prognoz. Powinien również określić sposoby gromadzenia danych do przyszłej modernizacji lub aktualizacji operatu.

źródło definicji: IMGW

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.