Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Referencje dla STRUCTUM - Warbud

Wersja do druku Poleć znajomemu

Firma WARBUD SA w Warszawie ul. Aleje Jerozolimska niniejszym potwierdza, że firma STRUCTUM Sp. z o.o.  LUBLIN (generalny projektant mgr inż. Zdzisław Szczepaniak, uprawnienia: 317/1974/L inżynieria wodna) była naszą jednostką projektującą "Przebudowę Zbiornika Wód Deszczowych w osiedlu NADOLE w Tarnobrzegu" w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ.

Wartość prac projektowych: 350.000,- PLN + VAT
Termin realizacji: od Marca do Października 2011 r

Dane techniczne zbiornika:

Zbiornik żelbetowy długości około 350m i o kubaturze 13.000 m3, z pełnym uszczelnieniem meriałami bentonitowymi typu VOLTEX, z dylatowanymi ścianami bocznymi o konstrukcji kompozytowej, składającej się z prefabrykatow żelbetowych, ścianek szczelnych stalowych, oczepów żelbetowych z konstrukcją zjazdu oraz z drogą zewnętrzną przyzbiornikową. Na obiekcie zastosowano w dużym zakresie geosiatki komórkowe typu NEOWEB-NEOLOY, konstruując z nich w żelbecie płytę denną mur ściany prawostronnej, częściowo w betonie, a także nawerzchnię tłucznniowej drogi eksploatacyjnej. Zbiornik jak wyżej połączony jest z przebudowaną śluzą na wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły.

Przebudowa w tym zakresie obejmowała projekt śluzy, z przeciskiem przez wał średnicy 812,5mm, z komorą zasuw klinowych oraz z klapą zwrotną i umocnieniami na wylocie w postać, gabionów. Dla bezpieczeństwa powodziowego w obrębie śluzy i na wale przeciwpowodziowym zastosowano bentonitowe iniekcje doszczelniające (łączna długość na wale. do 1km).

Niniejszym potwierdzamy, iż wszystkie w/w prace projektowe firma STRUCTUM wykonała terminowo i sprawnie, występując o niezbędne decyzje administracyjne. Firma WARBUD SA w Warszawie potwierdza bardzo dobre przygotowanie firmy STRUCTUM Sp. z o.o. i jej pracowników do wykonywania podobnych projektów inżynieryjnych oraz poleca ją innym potencjalnym inwestorom.

Niniejsze referencje wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Warbud S.A.
Region Wschód

Dyrektor Regionu
Marcin Szczepaniak

 

Poniżej - obiekt inwestycji.

referencje od Warud