Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

polityka jakości

 

P. W. Structum Sp z o.o. jest firmą realizującą usługi na rynku informatycznym. Wiodącą działalność firmy stanowi projektowanie i realizacja systemów informatycznych optymalizujących procesy biznesowe.

Nasze usługi i produkty kierujemy do instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw. Chcemy by zaproponowane przez nas rozwiązania przyczyniały się do  tego, żeby nasi Klienci prowadzili swoją działalność sprawniej, efektywniej i skuteczniej.

Wierzymy, że wszystko można zrobić lepiej, dlatego nieustannie uczymy się, poszukujemy niekonwencjonalnych i śmiałych rozwiązań, nowych obszarów działania i nawiązujemy  współpracę z dostawcami nowych rozwiązań i technologii.

Ciągle uczymy się i rozwijamy nasze kompetencje. Nasza praca zawsze jest dla nas wyzwaniem - często spotkaniem z nowym i jeszcze nie zbadanym.

Nasze wartości to:

 • wiedza, innowacyjność, skuteczność i odpowiedzialność,
 • wiedza i doświadczenie praktyczne,
 • innowacyjność ,kreatywność i ciekawość nowych rozwiązań,
 • skuteczność, otwartość, współpraca, orientacja na cel, wytrwałość, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian,
 • odpowiedzialność i uczciwość we wszystkich działaniach.

Powyższe wartości przejawiają się w następujących działaniach:

 • poszukiwanie nowych technologii poprzez uczestniczenie w wystawach i targach branżowych,
 • rozwijanie nowych wersji oprogramowania,
 • badanie oczekiwań i percepcji naszych klientów, tworzenie produktów zgodnie z ich oczekiwaniami,
 • wdrażanie wysokiej jakości, innowacyjnych produktów, których skuteczność i bezpieczeństwo stosowania potwierdzana jest testami wewnętrznymi,
 • bezwzględne przestrzeganie wymagań prawnych, mających zastosowanie w organizacji, odnoszących się do naszych produktów informatycznych,
 • godzenie interesów ekonomicznych z racjami społecznymi i ekologicznymi,
 • wyznaczanie i realizowanie mierzalnych celów jakościowych i ilościowych,
 • stawianie pracownikom wysokich wyzwań, zapewniając jednocześnie szerokie możliwości i nieustający rozwój,
 • troskę o dobrą jakość relacji międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • zapewnienie niezbędnych zasobów i pełne zaangażowanie Zarządu w rozwój i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Doskonalimy nasze działania w tym systemowe i procesowe podejście w zarządzaniu, zgodne z zasadami normy  PN-EN ISO 9001:2009.

Satysfakcjonujący wynik ekonomiczny przy jednoczesnym zadowoleniu pracowników są równorzędnymi miarami sukcesu naszej firmy.

Lublin  dnia 24.04.2012 r.

Zdzisław Szczepaniak, Prezes Zarządu P. W. Structum Sp. z o.o.