Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Referencje dla STRUCTUM - Biuro Projektów Kolejowych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Biuro Projektów Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5 potwierdza niniejszym, że P.W. STRUCTUM Sp. z o.o., Lublin wykonało na nasze zlecenia prace przy „Studium Wykonalności na dostosowanie i przebudowę linii kolejowej E-30 na odcinku Olawa-Wrocław Brochów do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC" o wartości na kwotę netto 53 300 zł (słownie : pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta zł).

Wykonane we współpracy z naszym Biurem jako Generalnym Projektantem Studium Wykonalności posłużyło do przygotowania realizacji inwestycji „Modernizacji i przebudowy odcinka linii kolejowej E-30 od Oławy do Wrocławia Brochowa ".

Z-ca Dyrektora d/s Technicznych, mgr. inż Franciszek Bojda