Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Referencje dla STRUCTUM - Tarnobrzeskie Wodociągi

Wersja do druku Poleć znajomemu

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślana 1, 39-400 Tarnobrzeg mniejszym potwierdza, że firma STRUCTUM Sp. z. o.o. ul. Niepodległości 20-246 LUBLIN (generalny projektant mgr inż. Zdzisiaław Szczepaniak. uprawnienia: 317/1974/L "inżynieria wodna") była jednostką projektującą a później nadzorująca przebudowy zbiornika wód deszczowych "Nadole" miasta Tarnobrzeg, uszkodzonego wcześniej w czasie powodzi w roku 2010. Prace projektowe, także nadzór autorski prowadzone były w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ pod kierunkiem firmy wykonawczej WARBUD S.A Warszawa.

Całość prac wykonano w terminie od 25.03.2011 r do 4 listopada 2011 r uzyskując efekt końcowy zgodny oczekiwaniami inwestora. Projekt wykonany przez STRUCTUM obejmował zbiomik żelbetowy długości około 350m i o kubaturze 13000m3, z pełnym uszczelnieniem materiałami bentonitowymi typu VOLTEX, z dylatowanymi ścianami bocznymi o konstrukcji kompozytowej, składającej się 7 prefabrykatów żelbetowych, ścianek szczelnych stalowych, oczepow żelbetowych, z konstrukcją ujazdu oraz z drogą zewnętrzną przyzbiornikową. Na obiekcie zastosowano w całym zakresie geosiatki komórkowe typu NEOWEB-NEOLOY, konstruując i nich w żelbecie płytę denną, mur ściany prawostronnej, częściowo w betonie, a także nawierzchnię tłuczniowej drogi eksploatacyjnej. Zbiornik jak wyżej połączony jest z przebudowaną śluzą na wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły.

Przebudowa w tym zakresie obejmowała projekt śluzy z przeciskiem przez wał średnicy 812,5 mm, z komorą zasuw klinowych oraz z klapę zwrotną i umocnieniami na wylocie w postaci gabionów. Dla bezpieczeństwa powodziowego w obrębie śluzy i na wale przeciwpowodziowym zastosowano bentonitowe iniekcje doszczelniające (łaczna długość na wale: do 1km).

Niniejszym potwierdzamy, iż wszystkie w/w prace projektowe firma STRUCTUM wykonała teminowo i sprawnie, uzyskując także niezbędne decyzje administracyjne. Projekt w trybie natychmiastowym został przekazany do realizacji, zaś obiekt został wykonany w terminie - co potwierdziło skuteczność założeń jednostki projektowej.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. potwierdza bardzo dobre przygotowanie firmy STRUCTUM do wykonywania podobnych projektów inżynieryjnych oraz odpowiedzialność i dużą wiarygodność działań głównego projektanta tej firmy.

Prezes Zarządu, mgr inż. Antoni Sikoń

Wiceprezes Zarządu, mgr inż. Jacek Rudnicki

Poniżej - zastosowanie geokraty NEOWEB / NEOLOY na zbiorniku w Tarnobrzegu

geokraty neoloy