Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

ekspertyza i ocena stanu technicznego urządzeń wodnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy oceny stanu technicznego  i bezpieczeństwa budowli i urządzeń wodnych oraz inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Ekspertyzy stanu technicznego („Oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa”) wykonywane są  zgodnie z wymogami ustalonymi w piśmie okólnym Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 23 lipca 1986r, znak: DKnb-5436-10/86 „w sprawie wykonywania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących”.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i oceny stanu technicznego urządzeń wodnych.

Oceny (specjalistyczne ekspertyzy) dotyczą szerokiego zakresu budowli wodnych: jazów, stopni, zbiorników, ujęć wodnych , stawów rybnych, pompowni, wałów przeciwpowodziowych, osadników ścieków, konstrukcji w oczyszczalniach itp.

Oceny wykonują i przedstawiają osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie wykonawstwa i projektowania, z olbrzymim doświadczeniem zawodowym.

Wykonywane ekspertyzy obejmują m.in. takie usługi jak:

 • kontrola stanu technicznego urządzeń wodnych
 • ocena stanu technicznego urządzeń wodnych
  • ocena stanu technicznego jazu
  • ocena stanu urządzeń piętrzących
  • ocena urządzeń małej retencji
  • ocena grobli i obwałowań
  • ocena stanu technicznego przyczółków mostowych
 • badanie i diagnozowanie przyczyn awarii konstrukcji wodnych
 • pomiary parametrów pracy urządzeń wodnych
  • wyposażanie obiektów w aparaturę kontrolno-pomiarową
  • prowadzenie pomiarów kontrolnych względnych i bezwzględnych przemieszczeń pionowych i poziomych oraz pomiarach pochyleń
  • pomiary procesów filtracyjnych
  • pomiary geodezyjne i hydrologiczne
  • inne badaniach specjalistycznych
 • opracowanie wytycznych do rekonstrukcji urządzeń wodnych
 • opracowanie wytycznych eksploatacyjnych (instrukcje eksploatacji urządzeń wodnych)
W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrotechniki ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrotechniki, hydrologii i gospodarki wodnej. Zespół Hydrotechniki ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrotechniki ZEFE są hydrotechniczne prace projektowe.

Obwałowania zbiornika były przedmiotem ekspertyzy.

nadbudowa i projektowanie zbiornika wodnego

Przygotowana ekspertyza stanu technicznego jazu wodnego wykazała konieczność wykonania remontu budowli. Dalsza eksploatacja obiektu wodnego bez koniecznego remontu, nie była możliwa.

remont jazu wodnego


Poniżej - typowe uszkodzenia budowli mostowej.

typowe uszkodzenia erozyjne mostu betonowego

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i oceny stanu technicznego urządzeń wodnych.

 

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Opinie, ekspertyzy i analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.