Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

hydrotechnika i hydrologia

Wersja do druku Poleć znajomemu

hydrotechnika i hydrologiaSpecjalizujemy się w obsłudze inwestycji budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego i obiektów budownictwa specjalistycznego.

Wykonujemy projekty hydrotechnicze - m. in. zabezpieczenia przeciwpowodziowe, melioracje, zbiorniki wodne. Wykonujemy opracowania eksperckie - operaty hydrologiczne i ekspertyzy hydrotechniczne.

Proces przygotwania i realizacji inwestycji obejmuje:

Projektowanie obiektów hydrotechnicznych

Wykorzystując wiedzę z zakresu hydrodynamiki, hydrauliki, geologii i konstrukcji, pojektujemy obiekty hydrotechniczne, takich jak zapory, tamy, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy, elektrownie wodne, falochrony i mosty.

Wykonujemy projekty w branży hydrotechnicznej:

 • projekty zbiorników wodnych
 • projekty stawów hodowlanych
 • projekty jazów i zapór wodnych
 • projekty wałów przeciwpowodziowych
 • projekty stopni wodnych, przepustów, ujęć, progów, itd.
 • projekty urządzeń piętrzących
 • projekty regulacji rzek
 • projekty remontu jazów
 • projekty kanałów wodnych i doprowadzalników
 • projekty melioracji rolnych i meriolacji o charakterze miejskim
 • projekty systemów odwodnienia powierzchniowego
 • projekty zbiorników przeciwpożarowych
 • projekty osadników, odstojników i separatorów
 • projekty renaturalizacji obszarów zdegradowanych

Do projektowania w branży hydrotechnicznej wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie, m.in.

 • DesignCAD (projektowanie hydrotechniczne)
 • ISTRAM (projektowanie zbiorników wodnych)
 • HEC RAS (hydrologia)
 • systemy kosztorysowe (przygotowanie inwestycji z branży hydrotechnicznej)

Oferujemy także doradztwo technologiczne w zakresie hydrotechniki. W ramach platformy WWW.TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM zapewniamy fachową pomoc w zakresie doboru technologii w problemach inżynierii wodnej, m. in w zakresie:

Wykonujemy także studia wykonalnościoceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji hydrotechnicznych i inżynieryjnych, oceny stanu techniczego i bezpieczeństwa budowli wodnych, przygotowujemy opinie techniczne do wykonanych projektów i operatów wodnych.

Poniżej - zrealizowane na podstawie wykonanego w STRUCTUM projektu umocnienia rzeki Wieprz w rejonie nowego mostu w  Woli Skromowskiej, zlokalizowanego na trasie zakończonej aktualnie (2011r)  budowy obwodnicy drogowej miasta Kocka, w ciągu drogi ekspresowej S19

projekt umocnienia rzeki Wieprz w Woli Skromowskiej

Poniżej - budowa zaprojektowanego przez Structum za pomocą narzędzi CAD obiektu inżynierii wodnej.

hydrotechnika - projektowanie CAD

Poniżej - kolejna faza budowy obiektu inżynierii wodnej.

nowoczesna hydrotechnika projektowanie CAD

Rezultat całego cyklu inwestycyjnego nadzorowanego przez Structum: jaz wodny na rzece Czosnówka.

projektowanie i budowa jazu