Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

młotek schmidta - pomiary młotkiem schmidta - badanie wytrzymałości betonu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy sklerometryczne badanie wytrzymałości betonu na ściskanie młotkiem Schmidta.

Młotek schmidta to ręczny przyrząd do nieniszczącego badania wytrzymałości betonu i elementów konstrukcyjnych.

Wykonujemy badania wytrzymałości betonu (badania sklerometryczne), m.in. w celu oceny stanu technicznego urządzeń wodnych. Pomiary młotkiem Schmidta wykonujemy za pomocą oryginalnego i urządzenia "Digi Schmidt 2000".

Sprawdź jaka jest cena wykonania usługi pomiar sklerometryczny młotkiem schmidta - badanie wytrzymałości betonu.

Zobacz jaka jest cena młotka schmidta na www.technologie-pomiarowe.com.

pomiary sklerometryczne młotkiem schmidta - usługa

Po co wykonuje się badanie wytrzymałości betonu

Podstawową miarą jakości mieszanki betonowej jest wytrzymałość betonu na ściskanie. Testy wytrzymałości betonu wykonuje się w celu sprawdzenia czy mieszanka betonowa spełnia wymogi dotyczące określonej, założonej w specyfikacji, wytrzymałości.

Pobieranie do badania próbki betonu z istniejącej konstrukcji budowlanej jest często ograniczone, albo wręcz niemożliwe. Utrudnienie stanowić może również konieczność pobrania próbek z wielu odległych obszarów konstrukcji betonowej, bądź potrzeba niezwłocznego uzyskania wyników badania. W takiej sytuacji, alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie nieniszczącego badania wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną przy użyciu młotka Schmidta.

Młotek Schmidta - opis urządzenia

Młotek Schmidta (sklerometr) to przenośne urządzenie do nieniszczącego badania sprężystości i wytrzymałości betonu i elementów konstrukcyjnych. Wykorzystywany jest głównie w budownictwie i branży budowlanej, ale służyć może również jako narzędzie pomiaru twardości materiałów w innych obszarach, np. pomiar twardości skał/minerałów, czy zwojów papieru w branży papierniczej.

Działanie młotka Schmidta opiera się na wykorzystaniu dynamicznej metody pomiaru poprzez ocenę zmiany energii bijaka sprężynowego po odbiciu się od badanej powierzchni. Wartość odbicia odczytywana jest bezpośrednio ze skali umieszczonej na młotku Schmidta.

Główne obszary zastosowania młotka Schmidta

 1. Ocena jednorodności betonu w konstrukcji.
 2. Lokalizowanie obszarów konstrukcji, w których beton ma niższą jakość albo ulega ona pogorszeniu
 3. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie.
 4. Ocena jakości jednego elementu konstrukcji w odniesieniu do innego elementu.

Czynniki wypływające na wyniki pomiaru wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta

 1. Rodzaj powierzchni
 2. Wiek betonu (wytrzymałość betonu)
 3. Wilgotność powierzchni
 4. Karbonatyzacja powierzchni
 5. Przemieszczenie betonu w wyniku badania
 6. Temperatura
 7. Kalibracja młotka Schmidta

Warunki dotyczące wykonywania pomiaru wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta

 1. Omijanie powierzchni nierównej, chropowatej.
 2. Omijanie mokrych/wilgotnych obszarów.
 3. Omijanie obszarów wskazujących na niewłaściwe zagęszczenie betonu.
 4. Wykonywanie badania wytrzymałości betonu mającego nie mniej niż 3 dni.
 5. Temperatura w chwili pomiarów: 10-35°C.
 6. Unikanie badania powierzchni o małej grubości < 10-12 cm.
 7. Nie wykonywanie badania obszaru, w którym uzbrojenie występuje na głębokości < 3 cm.
 8. Zalecany serwis i kalibracja młotka przynajmniej raz w roku.

Rodzaje młotków Schmidta

W zależności od konkretnego celu i wymogów jakie muszą być spełnione przy badaniu wytrzymałości betonu zastosować można różne rodzaje młotków Schmidta, działających z różną energią uderzeniową oraz dostosowanych do specyficznych warunków testowych.

Zalety wykonania pomiarów młotkiem Schmidta

 1. Nieinwazyjność metody – badane próbki nie ulegają zniszczeniu.
 2. Możliwość wykonywania wielu pomiarów na dużych powierzchniach.
 3. Możliwość wykonywania pomiarów elementów konstrukcji wymagających różnych energii uderzeniowych (przy wykorzystaniu różnych typów młotków).
 4. Szybkość uzyskanych wyników.

Dlaczego my?

 • Doświadczenie – badania wykonujemy już od 1990 roku
 • Do pomiarów wykorzystujemy najwyższej jakości szwajcarskie młotki Schmidta firmy Proceq
 • Elastyczność – dojeżdżamy do klienta, dobieramy metodę pomiaru i liczbę punktów pomiarowych w zależności od potrzeb klienta
 • Szybkość – szybkie wyniki i raport z badania

poniżej: MŁOTEK SCHMIDTA Digi-Schmidt firmy Proceq

pomiary_mlotkiem_schmidta.jpg

z

Już od 1990 roku zajmujemy się projektowaniem w branży hydrotechnicznej. Korzystamy z doświadczeń wyniesionych z Biura Projektów Wodnych Melioracji w Lublinie. Wykonujemy projekty zbiorników wodnych, projekty urządzeń melioracyjnych, melioracje, projekty regulacji rzek.

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Opinie, ekspertyzy i analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.