Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Opis przypadku - awaryjny remont jazu na rzece Bystrzyca Duża w Wojcieszkowie, powiat Łuków

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dwuświatłowy, „bezspadowy” jaz piętrzący na rzece Bystrzyca Duża w miejscowości Wojcieszków, powstały w 60-tych latach XX wieku, w wyniku realizacji w ostatnich kilkunastu latach nadmiernych, a przez to nawet nierozważnych pogłębiających robót konserwacyjnych w dolnym stanowisku budowli, podobnie zresztą jak w stanowisku górnym, uzyskał niewłaściwą niweletę eksploatacyjną, z progiem „wyniesionym” przeszło 0,5 m ponad niweletę wstępnie zaprojektowaną (jak podkreślono: niweletę „bezspadową”). Na jazie wykonanym pierwotnie bez ścianki szczelnej postał nieprzewidywany przez projektantów zwiększony gradient filtracji, praktycznie zaś zaistniała zmieniona różnica poziomów wody, poniżej i powyżej budowli. W konsekwencji, wystąpiły niebezpieczne „przebicia” hydrauliczne poniżej betonowych umocnień technicznych i zaistniała obawa utraty stateczności budowli w wyniku postępujących zjawisk filtracyjnych, z suffozją włącznie. W dolnym stanowisku zjawiska te oczywiście kumulowały się, powstał głęboki wybój, nieumocnione progi w dnie i generalnie, totalne zniszczenia elastycznych umocnień technicznych.  Utrzymywanie tego stanu w dłuższej perspektywie groziło katastrofą budowli, mimo że opisywany jest przypadek, jaki wystąpił faktycznie na niewielkiej budowli melioracyjnej.

Stan stanowiska dolnego jazu przed awaryjnym remontem pokazany jest poniżej na dwóch zdjęciach.

remont jazu

remont jazu

Remont awaryjny, zlecony przez WZMiUW Oddział w Lublinie, wykonany w 2016 roku (przez firmę MELITOR Sp.z o.o. ul. Rzeckiego 21, 20-631 Lublin) na podstawie projektu firmy STRUCTUM Sp.z o., ul. Szeligowskiego 8 lok.99, 20-883 Lublin) zakładał wydłużenie drogi filtracji pod jazem i obok niego, równocześnie z wykonaniem szczelnej i odpowiednio głębokiej niecki wypadowej.

remont jazu

remont jazu

Były to założenia, jedynie możliwe, by relatywnie tanio i szybko można było uzyskać przystosowanie starej przecież budowli do całkowicie zmienionych warunków pracy hydraulicznej i które pozwoliłyby na skuteczne zabezpieczenie jazu przed nadmierną filtracją i występującą suffozją.  Na dwóch zdjęciach powyżej przedstawiono nieckę bezpośrednio po jej wykonaniu oraz tuż po wprowadzeniu na jaz wody z obwodnicy, a więc po ponownym wprowadzeniu jazu do eksploatacji. Doskonale widoczna jest poprawna praca hydrauliczna jazu w dolnym stanowisku, z właściwym uspokojeniem wody poniżej odskoku Bidone’a. Wydłużone umocnienia sztywne (z niecką włącznie), w miejscu uprzednio zniszczonych umocnień elastycznych wykonano w technologii geosiatek komórkowych i mat bentonitowych. Zastosowano geosiatki komórkowe wysokości 20cm, perforowane i teksturowane, zmontowane na macie bentonitowej Bentomat SP i wypełnione betonem B20. W podłożu zastosowano 20cm betonu wyrównawczego B15. W efekcie uzyskano szczelną i trwałą konstrukcję niecki wypadowej i przede wszystkim likwidację wszelkich negatywnych zjawisk hydraulicznych, grożących budowli awarią.

remont jazu

W trakcie awaryjnego remontu jazu w Wojcieszkowie dokonano też odpowiednie naprawy samej konstrukcji doku jazu (preparatami typu PCC), wymieniono zamknięcia stalowe i mechanizmy wyciągowe zasuw oraz zgodnie z wymogami hydrotechniki zabezpieczono jaz umocnieniami elastycznymi (gabiony kamienne na geowłókninie).

W wyniku założeń remontu awaryjnego odpowiednie naprawy, faktycznie o charakterze remontu generalnego, można było wykonać skutecznie, praktycznie w skróconym trybie „konserwacyjnym”.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania projektu jazu lub projektu remontu jazu.

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Ekspertyzy i  analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.