Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

projekty techniczne melioracji i systemów odwodnienia terenu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Po wykonaniu oceny zagrożenia powodziowego oferujemy wykonanie projektu technicznego melioracji lub systemów odwodnienia terenu (projekt odwodnienia powierzchniowego).

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania projektu technicznego systemów odwodnienia terenu
oraz melioracji rolnych.

Wykonujemy projekty techniczne systemów odwodnienia terenu i melioracji:

  • odwodnienie terenów zabudowanych w miastach i gminach
  • odwodnienie zakładów przemysłowych
  • odwodnienie obiektów infrastruktury przemysłowej
  • odwodnienie placów i składowisk
  • odwodnienia dróg i autostrad
  • odwodnienia trakcji kolejowej
  • odwodnienie terenów rolnych

Wykorzystujemy, lub wykonujemy własne opracowania hydrologiczno - hydrauliczne, oparte o wiarygodne dane wyjściowe oraz  o aktualne geodezyjne pomiary kontrolne (przekroje cieków i terenu). Opracowane koncepcje techniczne i koncepcje programowo - przestrzenne w miarę potrzeby rozszerzamy na fazę projektów budowlano - wykonawczych, zawsze dążąc do optymalizacji kosztów inwestycyjnych.

Dla nowych obiektów liniowych (na przykład dróg, linii kolejowych itp.) dobieramy, lub sprawdzamy "światła" mostów i przepustów, optymalizując zastosowane przekroje dla przejścia wód wielkich powodziowych. Prace takie w miarę potrzeby kończymy wykonaniem operatów wodnoprawnych.

W przedstawionych zagadnieniach wykonujemy także inne specjalistyczne ekspertyzy i opinie hydrologiczne.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrotechniki ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrotechniki, hydrologii i gospodarki wodnej. Zespół Hydrotechniki ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrotechniki ZEFE są hydrotechniczne prace projektowe. Dobór geosyntetyków - geowłókniny, geosiatki, geokraty.

Poniżej - tereny specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie przed wykonaniem projektu melioracji i odwodnienia terenu przyszłej zabudowy przemysłowej.

odwodnienie terenów przemysłowych rolnych i miejskich

Poniżej - pomiary geodezyjne rowów odwodnieniowych.

odwodnienie terenów - rowy odwodnieniowe i melioracyjne

Poniżej - odwodnienia trakcji kolejowej - odwodnienia kolejowe.

odwodnienia kolejowe

Poniżej - odwodnienia drogowe, odwodnienia placów i składowisk.

odwodnienia drogowe - odwodnienia placow, autostrady, drogi krajowe, etc

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania projektu technicznego systemów odwodnienia powierzchniowego oraz melioracji rolnych.

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Ekspertyzy i  analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.