Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Kaizen w strategii firmy Structum

Wersja do druku Poleć znajomemu

Strategia firmy Structum łączy elementy filozofii Kaizen oraz Blue Ocean.

Kaizen (jap. ?? - "kai" - zmiana, "zen" - dobry, czyli ciągłe doskonalenie)


Ciągły rozwój i doskonalenie naszej organizacji, wprowadzanie zmian i ulepszeń modelu biznesowego jest elementem strategii firmy. Dzięki tak rozumianemu Kaizen doskonalimy wszystkie obszary naszej działalności i dążymy do doskonałości organizacyjnej.

Osiągamy poprzez to wymierne korzyści biznesowe:

 • skrócenie czasu realizacji zleceń, dostaw i wdrożeń
 • doskonalenie produktów
 • poprawę jakości obsługi klientów
 • ograniczenie kosztów działalności

W efekcie stosowania filozofii Kaizen w firmie Structum osiągamy przewagę konkurencyjną.


filozofia KAIZEN w strategii firmy STRUC TUM

Kazein jest sprawdzoną metodą osiągania realnych korzyści biznesowych. Filozofia Kazein wynika z tradycji Tao Te Ching. Jest sztuką dokonywania wielkich i trwałych zmian poprzez małe powtarzające się ulepszenia.

Wykonywanie małych proste kroków jest na tyle łatwe, że przestajemy bać się wielkich zmian i konsekwencji, które towarzyszą dużym zmianom. Możemy wtedy myśleć jaśniej i bardziej twórczo. Ta pozornie powolna metoda powoduje wykładniczy wzrost efektów. Jeżeli chcesz wielkich rezultatów, myśl o małych zmianach. Jeżeli chcesz przyspieszyć, bądź cierpliwy.

Kaizen to przede wszystkim sposób kreatywnego myślenia na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Kaizen  polega na nieustannym poszukiwaniu ulepszeń i kreatywnych rozwiązań zmierzających do powstania przewagi konkurencyjnej.

Cele Kaizen:
 • poprawa jakości pracy oraz skrócenie czasu jej realizowania,
 • dobre dostosowanie technicznych elementów systemu,
 • redukcja kosztów.
Elementy Kaizen:
 • ulepszenie
 • ciągły proces
Zasady Kaizen:
 • Problemy stwarzają możliwości
 • Pytaj 5 razy „Dlaczego?"
 • Bierz pomysły od wszystkich
 • Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia
 • Odrzucaj ustalony stan rzeczy
 • Wymówki, że czegoś się nie da zrobić są zbędne
 • Wybieraj proste rozwiązania - nie czekając na te idealne
 • Użyj sprytu zamiast pieniędzy
 • Pomyłki koryguj na bieżąco
 • Ulepszenie nie ma końca.

Literatura: