Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

praca zdalna - innowacyjny model biznesowy

Wersja do druku Poleć znajomemu

Profesjonaliści o najwyższych kompetencjach mieszkają i pracują w różnych miejscach i w różnych strefach czasowych. Chcąc korzystać z ich wiedzy, uruchomiliśmy system pracy zdalnej, dostosowując się w ten sposób do ograniczonych możliwości współpracy z nimi.

Poprzez wdrożenie InfoBiz Server udostępniliśmy miejsca pracy zdalnej. W modelu biznesowym STRUCTUM, rozproszony zespół pracowników, partnerów i dostawców współpracuje w zakresie obsługi klientów i realizacji dostaw wykorzystując narzędzia internetowe.

  • rozmowy głosowe (telefonia internetowa i call center w technologii VOIP, praca zdalna)
  • zarządzanie kontaktami z klientami (narzędzia CRM, praca zdalna)
  • zarządzanie katalogiem produktów (praca zdalna)
  • ofertowanie (zintegrowane z katalogiem produktów, praca zdalna)
  • obsługa zamówień i logistyka dostaw (zdalnie, w ramach systemu zarządzania pracą grupową)

Nieustannie wprowadzamy innowacje biznesowe. Optymalizujemy w ten sposób nasz model biznesowy, którego wszystkie elementy udostępniamy przez Internet pracownikom zdalnym.

Poniższy rysunek ilustruje podstawowy obieg procesów biznesowych realizowanych w ramach platformy pracy zdalnej na bazie systemu firmy internetowej InfoBiz Server.

  1. Przekazujemy do Partnera na nasz koszt zapytania i rozmowy telefoniczne od Klientów.
  2. Partner merytoryczny (konsultant) dobiera technologie i przygotowuje w naszym imieniu oferty handlowe. Partner technologiczny (dostawca) może udostępnić swoje produkty w naszej sieci sprzedaży.
  3. Realizujemy dostawy i wypłacamy należne prowizje dla Partnerów.

Szczegóły współpracy reguluje stosowna umowa.

Zapraszamy do współpracy.

wywiad w gazecie METRO dla przedsiębiorców (pdf) - Innowacje szansą na powodzenie
publikacja PARP (pdf) - Wdrażanie innowacji technologicznych w firmie
publikacja PARP w Gazecie Wyborczej - Innowacyjna przewaga konkurencyjna Firmy Structum


praca zdalna - model biznesowy STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ

.
System pracy zdalnej pozwala na osiąganie przewagi konkurencyjnej bez ponoszenia kosztów związanych z budowaniem fizycznego potencjału.

praca zdalna