Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

analizy, raporty i ekspertyzy środowiskowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Oferujemy wykonanie różnorodnych analiz, ekspertyz i opracowań środowiskowych także dla obszarów i inwestycji zlokalizowanych na obszarach objętych ochroną programem Natura 2000.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania analizy środowiskowej.
 • analizy środowiskowe
 • ekspertyzy środowiskowe
 • raporty środowiskowe
 • opinie i ekspertyzy dendrologiczne
 • raporty i ekspertyzy ornitologiczne
 • inwentaryzacje zadrzewień
 • zagadnienia przyrodnicze i środowiskowe we wszelkiego rodzaju planach, programach i projektach
 • wstępne (na potrzeby inwestora) analizy skutków środowiskowych planowanych przedsięwzięć
 • opracowania ekofizjograficzne podstawowe i problemowe
 • pomoc przy uzyskaniu zezwoleń budowlanych
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • analizy hydrologiczne
 • operaty wodnoprawne

www.zefe.org

Wszystkie analizy i opracowania wykonywane są przez ekspertów ZEFE (z uprawnieniami biegłych), pracowników naukowych oraz doświadczonych projektantów.


W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Ekologii ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1998 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: dendrologii, hydrologii, gospodarki wodnej oraz inżynierii i kształtowania środowiska. Zespół Ekologii ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie dendrologii, hydrologii i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Ekologii ZEFE są badania zasobów środowiskowych RP oraz badania zjawisk ekstremalnych i zmian w środowisku naturalnym - także na obszarach chronionych w ramach programu Natura 2000.

analizy i ekspertyzy dla obszarów chronionych Natura 2000

analizy ochrony środowiska - Natura 2000