Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

pozyskiwanie funduszy europejskich dla gmin i instytucji, dotacje unijne dla firm MŚP

Wersja do druku Poleć znajomemu

Funkcjonujący w ramach Structum Zespół Ekspertów ds. Funduszy Europejskich (ZEFE) zajmuje się pozyskiwaniem funduszy europejskich już od 2000 roku. W tym okresie nasza praca przyczyniła się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych.

Interdyscyplinarne zespoły ZEFE oferują poparte referencjami usługi pozyskiwania funduszy europejskich dla innowacyjnych projektów poprzez:

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla urzędów, gmin, szkół, szpitali i innych instytucji państwowych.

Uczestniczymy także w realizacji nowych pomysłów biznesowych w roli Anioła Biznesu.  >>> formularz aplikacyjny <<<

pozyskiwanie funduszy i dotacji europejskich

Wykonujemy studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Zajmujemy się pozyskiwaniem funduszy europejskich. Wykonujemy także oceny oddziaływania na środowisko.

Fundusze Europejskie gov.pl

System instytucjonalny Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak wzięła udział w uroczystości podpisania porozumień w sprawie systemu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W jego wdrażanie zaangażowane będą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy. W imieniu resortu porozumienia określające zasady współpracy MIiR z tymi instytucjami, podpisał wiceminister Paweł Orłowski.

więcej »