Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Blue Ocean w strategii firmy Structum

Wersja do druku Poleć znajomemu
Strategia firmy Structum łączy elementy filozofii Kaizen oraz Blue Ocean.

Strategia "błękitnego oceanu" (po angielsku: Blue Ocean Strategy)

Nieustannie poszukujemy nowych możliwości rozwiązywania problemów i nowych technologii. Uczestniczymy w targach, eksplorujemy zasoby Internetu, nawiązujemy nowe kontakty. Dzięki temu to właśnie Structum dostarcza swoim klientom nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania.

Wprowadzanie innowacji jest integralną częścią strategii firmy technologicznej STRUCTUM. Unikamy nadmiernej konkurencji poprzez przenoszenie aktywności biznesowej do nowych obszarów, które do tej pory nie były jeszcze zagospodarowane. Aby do nich dotrzeć, eksperymentujemy, podejmujemy ryzyko i wprowadzamy innowacje biznesowe. Realizujemy nowe pomysły biznesowe. Tworzymy i zagospodarowujemy nowe nisze gospodarcze.

Wprowadzane w ten sposób elementy strategii Blue Ocean (strategia błękitnego oceanu) powodują dla nas wymierne korzyści biznesowe:

  • poszerzenie rynku
  • ograniczenie konkurencji
  • zwiększenie rentowności
W efekcie stosowania filozofii Blue Ocean osiągamy przewagę konkurencyjną.

 


BLUE OCEAN w strategii firmy STRUCTUM

Strategia "błękitnego oceanu" (ang. Blue Ocean Strategy) – jedna ze strategii zajmowania rynków przez przedsiębiorstwa. Autorami pojęcia są W. Chan Kim i Renée Mauborgne związani z francuską wyższą szkołą biznesu INSEAD, a opisane ono zostało w wydanej w 2005 roku książce pt. Blue Ocean Strategy. Koncepcja strategii "błękitnego oceanu" jest pewnego rodzaju przeciwwagą dla strategii "czerwonego oceanu" (czyli zajmowania tych rynków, które są już zagospodarowane).

Podstawą definicji "błękitnego oceanu" jest kreowanie przez przedsiębiorstwa wolnej i niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej. Dzięki temu konkurencja przestaje być istotna oraz przedsiębiorstwa wykorzystują w pełni innowacyjność do kształtowania swojej pozycji. Istotą tej strategii jest innowacja wartości, której celem jest koncentrowanie się na wytwarzaniu nowych wartości dla klientów i własnego przedsiębiorstwa.

Blue Ocean Strategy is a business strategy book written by W. Chan Kim and Renée Mauborgne of INSEAD, an international business school, that promotes creating new market space or "Blue Ocean" rather than competing in an existing industry. It contains retrospective case studies of business success stories the authors claim were Blue Ocean Strategies. The book has sold more than a million copies in its first year of publication and is being published in 41 languages.

WIKIPEDIA

Literatura:Blue Ocean Strategy