Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

coaching w modelu GROW - coaching w firmie

Wersja do druku Poleć znajomemu
powrót do czytelni Structum

GROW, czyli jak podnieść efektywność zespołu

Jednym z podstawowych zadań każdego leadera jest pomaganie członkom zespołu w ich rozwoju i osiąganiu maksimum ich możliwości.

Manager coach pomaga w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu trafniejszych decyzji, uczy nowych umiejętności - uczestniczy w rozwoju kariery swoich pracowników.

Coaching w modelu GROW

GROW jest skrótem pochodzącym od Goal - Current Reality - Options - Will i jest jednocześnie scenariuszem typowej sesji coachingowej. Model GROW jest prosty i jednocześnie bardzo skuteczny. Przeprowadzenie czterech etapów modelu strukturyzuje proces coachingu i gwarantuje efekt uczenia.

Przykładem obrazującym strukturę coachingu w modelu GROW jest daleka podróż:

 1. Jaki jest cel podróży [Goal]
 2. Gdzie jesteśmy teraz [Current Reality]
 3. Jakie są możliwe trasy dotarcia do celu [Options]
 4. Którą drogę zespół wybiera jako najlepszą pomimo jej zagrożeń [Will]

Model GROW nie wymaga od coacha świadomości branży i zagrożeń projektu swojego klienta (zespołu). Z założenia, coach nie udziela odpowiedzi i nie podpowiada, jak osiągnąć oczekiwane rezultaty. Coach nie mówi jak!


model grow - coaching biznesowy

Pobierz plik pdf: model GROW


Proces coachingu w modelu GROW:

1. Ustal CEL - GOAL
Ustal z członkami swojego zespołu jednoznaczny cel. Przy okazji - pamiętaj, aby każdy cel był SMART - Specific, Measurable, Ambitious, Realistic, Time bound.

Pytania coachingowe:

 • Co nazwiemy sukcesem?
 • Skąd będziemy wiedzieć, że problem jest rozwiązany?

2. Określ STAN AKTUALNY - REALITY
Ustal stan faktyczny, w którym zespół znajduje się teraz.

Pytania coachingowe:

 • Co dzieje się teraz?
 • Kto, co, jak często?
 • Co jest przyczyną problemów?

3. Przeanalizuj możliwe OPCJE - OPTIONS
Przedyskutuj możliwe warianty.

Pytania coachingowe:

 • Co innego możemy zrobić?
 • Co się stanie, jak utrudnienia zostaną wyeliminowane?

4. Określ WYBÓR - WILL
Przedyskutuj zagrożenia i potencjał zespołu. Pozwól zespołowi ustalić najlepszy wybór. Pozwól zespołowi podjąć decyzję. Pamiętaj - coach nie podejmuje decyzji - to odbiera motywację zespołowi i zdejmuje odpowiedzialność!

Pytania coachingowe:

 • Co chcesz zrobić i w jakiej kolejności?
 • Czy przybliżysz się w ten sposób do celu?
 • Co jeszcze chciałbyś zrobić?
 • Co powstrzymuje cię przed zrobieniem tego?
 • Jaka jest szansa powodzenia?

ZAPAMIĘTAJ

 • Coach nie odpowiada na pytania i nie udziela rad. Robi to mentor.
 • Możesz przećwiczyć coaching na samym/samej sobie.
 • Zadawaj pytania otwarte.

ZOBACZ TAKŻE